Communistisch Platform doet aangifte tegen de SP

Het Communistisch Platform heeft onlangs aangifte gedaan tegen de SP. De SP heeft in haar bewijsvoering voor de royementen van zes kritische SP leden computervredebreuk gepleegd. Gedurende zeker twee weken heeft iemand door middel van het illegaal raden van website pagina’s tientallen kritische SP-leden opgezocht op de website communisme.nu en marxistischforum.nl. De mensen wiens naam gevonden werden zijn vervolgens door de SP geroyeerd, terwijl de partij zelf het kraken van de websites ontkend; dit zou het werk zijn geweest van een ‘anonieme klokkenluider’.

Het doorzoeken van een website op de manier zoals is gedaan bij communisme.nu en marxistischforum.nl is strafbaar in Nederland, dit valt onder het zogenaamde computervredebreuk. Wanneer iemand “opzettelijk en wederrechtelijk binnendringt in een geautomatiseerd werk of in een deel daarvan”, is er sprake van een strafbaar feit. Zo is dus het raden van auteurs pagina’s door namen van kritische SP-leden in te vullen achter een bepaalde URL, een vorm van een website binnendringen en illegaal informatie vergaren. 

Bij het confronteren van de partij met deze illegale zoektocht, maar ook de schending van privacy van de opgezochte SP-leden, ontkent de partij betrokkenheid en wordt gemeld dat dit het werk is geweest van een ‘anonieme klokkenluider’. De gevonden gegevens zijn echter wel gebruikt in de bewijsvoering voor het royement van zes kritische leden. 

Tientallen SP’ers zijn bij deze illegale zoektocht gezocht, waaronder afdelingsvoorzitters en volksvertegenwoordigers. Dit doet vermoeden dat de SP er een zwarte lijst op nahoudt van kritische leden.

Wat de zaak nog kwalijker maakt is dat in juli hebben medewerkers van de SP al een mail ontvangen van de organisatiesecretaris met daarin de melding dat Communistisch Platform door het partijbestuur bestempeld was als politieke partij, en dat daarom lidmaatschap van deze organisatie in strijd was met lidmaatschap van de SP. Dit betekent dus dat de SP niet alleen privacyschending en computervredebreuk heeft gepleegd bij haar eigen leden, maar ook willens en wetens bij die van een zogenaamde andere partij, het Communistisch Platform blijft echter benadrukken een pressiegroep te zijn en geen politieke partij. 

Omdat de partij ontkennend en ontwijkend heeft gereageerd op de pogingen van het Communistisch Platform tot contact met betrekking tot deze computervredebreuk zag het platform zich genoodzaakt aangifte te doen. Aangifte alleen is echter niet genoeg, de discussie over dit soort bureaucratische praktijken in de SP moet worden opengebroken door de strijd te voeren voor een open en democratische partij.

ROOD zet belangrijke stap tegen heksenjacht

Op 21 februari maakte de Algemene Ledenvergadering van ROOD met een ruime meerderheid de beslissing om de leden die geroyeerd zijn in de politieke heksenjacht tegen kritische SP-leden, terug te laten in de jongerenorganisatie. Daarnaast heeft ROOD een statutenwijziging vastgesteld waardoor er ook in de toekomst dispensatie kan worden verleend aan ROOD-leden die worden geroyeerd door de SP.

Hiermee wordt een belangrijk signaal afgegeven. ROOD laat zich niet intimideren door de financiële chantage, intimidatie en zwartmakerij van de SP-partijleiding. De jongerenorganisatie biedt een veilige haven voor verschillende kritische meningen en kritische leden die strijden voor het socialisme. Tegelijkertijd heeft ROOD zich met 90% van de stemmen uitgesproken om te blijven werken naar een vruchtbare samenwerking met de SP.

Voor SP tegen de Heksenjacht is dit een belangrijke stap. De SP moet een partij zijn waar meningsverschillen de ruimte krijgen. Door vrij groepen te mogen vormen ontstaat er ruimte voor een inhoudelijk debat over politiek en de koers van de partij. Deze open uitwisseling van ideeën dient gefaciliteerd te worden in plaats van te worden bestraft met bureaucratische uitsluiting. Een partij waarin open, kritische discussie geen plek heeft kan nooit een vehikel worden voor de grootse sociale verandering die wij teweeg willen brengen als socialisten. Wij roepen alle partijgenoten in de SP dan ook op om dit goede voorbeeld van ROOD te volgen en te strijden tegen de heksenjacht.

Reactie op de toelichting van Arnout Hoekstra omtrent de royementen

Op 13 november 2020 heeft Arnout Hoekstra namens het partijbestuur een uitgebreide toelichting over de royementen rondgestuurd aan alle afdelingsvoorzitters van de Socialistische Partij. Deze mail is hier te lezen. Dit is de tweede mail hierover van het partijbestuur. De eerste mail, en de reactie hierop van Matthijs van Otterdijk, kan je hier lezen. Wederom heeft Matthijs een reactie geschreven, die wij hier publiceren. “Reactie op de toelichting van Arnout Hoekstra omtrent de royementen” verder lezen

De feiten rondom de royementen – een reactie op Jannie Visscher

Een dag nadat de SP tegen de Heksenjacht campagne gelanceerd werd, heeft Jannie Visscher alle afdelingsvoorzitters een mail gestuurd met uitleg. Deze mail is hier te lezen. Matthijs van Otterdijk, een van de vijf geroyeerde SP-leden, heeft hier een reactie op geschreven, en deze opgestuurd naar de afdelingen. Wij herpubliceren zijn mail hier.
“De feiten rondom de royementen – een reactie op Jannie Visscher” verder lezen