Moties

Voor verzet tegen de heksenjacht zijn er verschillende modelmoties gemaakt. Leden van de SP kunnen deze moties indienen in hun afdeling als verzet tegen de heksenjacht. Mocht je eventueel zelf een motie hebben gemaakt of in willen dienen, stuur deze dan vooral op middels het contactformulier of door een e-mail te sturen naar contact@sptegendeheksenjacht.nl. Mocht je graag op je ALV een toelichting willen vanuit het SP tegen de Heksenjacht actiecomité over deze moties of de gang van zaken, dan kan je dit ook via het contactformulier aanvragen.

Modelmotie ondersteunen SP tegen de Heksenjacht (Afdeling)

Overwegende dat,

 • De partijraad heeft besloten ROOD, Marxistisch Forum in de SP, en Communistisch Platform aan te merken als partij;
 • Dit heeft geleid en gaat leiden tot royementen van grote groepen gewaardeerde leden van de partij;
 • Marxistisch Forum in de SP en Communistisch Platform geen kiesverenigingen zijn maar politieke pressiegroepen binnen de SP;
 • ROOD geen politieke partij is maar een socialistische jongerenorganisatie;
 • Vrijheid van discussie een democratisch recht moet zijn in de partij;
 • Vervolging op basis van politieke meningen onwenselijk is en de vorm aanneemt van een politieke heksenjacht;
 • Onze afdelingen en partij niet kunnen voortbestaan zonder jongeren en kritische leden;

Roept de algemene ledenvergadering het afdelingsbestuur op:

 • Zich uit te spreken tegen de heksenjacht tegen kritische leden;
 • De oproep van SP tegen de Heksenjacht als afdeling te ondertekenen;
 • Zich aan te sluiten bij het actiecomité van SP tegen de Heksenjacht.

Modelmotie niet meewerken aan royementen van leden van ROOD(Afdeling)

Overwegende dat,

 • De partijraad heeft besloten ROOD aan te merken als politieke partij;
 • Dit ertoe heeft geleid dat leden van ROOD gedwongen worden een keuze te maken tussen ROOD en de SP op straffe van royement;
 • ROOD geen politieke partij is maar een socialistische jongerenorganisatie;
 • ROOD is opgericht door de SP;
 • Onze partij niet zonder een jongerenorganisatie kan; 
 • Onze partij en afdeling niet zonder deze jonge leden kan; 
 • Jongerenorganisaties een grote mate van onafhankelijkheid moeten hebben om zichzelf zelfstandig te onwikkeling;
 • Bureaucratische controledrang dus onwenselijk is en de vorm aanneemt van een politieke heksenjacht tegen partijgenoten;

Roept de ledenvergadering het afdelingsbestuur op

 • Geen medewerking te verlenen aan schorsing, royement of vervolging van ROOD-leden op basis van ROOD-lidmaatschap;
 • ROOD-leden ook na royement welkom te blijven heten in onze afdeling met alle posities waar zij voor verkozen zijn inbegrepen.

Modelmotie niet meewerken aan royementen van leden van Marxistisch Forum in de SP (Afdeling)

Overwegende dat,

 • Het partijbestuur heeft besloten Marxistisch Forum in de SP aan te merken als partijen;
 • Dit kan leiden tot royementen van deelnemers van Marxistisch Forum in de SP;
 • Marxistisch Forum in de SP geen kiesvereniging is maar een discussieplatform binnen de SP;
 • Een discussieplatform geen politieke partij is;
 • Marxistisch Forum in de SP geen ledenstructuur kent, dus lidmaatschap van het Marxistisch Forum in de SP onmogelijk is;
 • Vrijheid van discussie een democratisch recht moet zijn in de partij, waarbij het recht op vergadering is inbegrepen;
 • Vervolging op basis van politieke meningen onwenselijk is en de vorm aanneemt van een politieke heksenjacht;

Roept de ledenvergadering het afdelingsbestuur op

 • Geen medewerking te verlenen aan schorsing, royement of vervolging van vermeende deelnemers aan Marxistisch Forum in de SP;
 • Deelnemers van Marxistisch Forum in de SP ook na royement welkom te blijven heten in onze afdeling met alle posities waar zij voor verkozen zijn inbegrepen.