Modelbrief

Heb je een brief gekregen van de SP om een keuze te maken tussen ROOD/Marxistisch Forum in de SP en de SP, dan raden wij jou aan om een reactie terug te sturen.  Hieronder staan modelbrieven voor leden van ROOD en deelnemers van Marxistisch Forum in de SP, die je verder zelf kunt aanvullen naar jouw persoonlijke situatie.

Wij raden SP’ers die een brief hebben gekregen aan te wachten tot het einde van de termijn die in de brief staat vermeld. Dat betekend dus dat je pas op de laatste dag van jouw termijn een reactie stuurt.

Wij adviseren om deze reactie per post te versturen. Het adres van de SP is:

Snouckaertlaan 70, 3811 MB Amersfoort

Onderaan staat een model email die je kunt sturen om de SP op de hoogte te brengen dat jouw reactie per post onderweg is.

Heb je een brief ontvangen? Neem dan ook contact op met SP tegen de Heksenjacht zodat wij jou kunnen bijstaan in de rest van het proces.

Modelbrief ROOD

[plaatsnaam], [datum dagtekening]

Beste [naam],

Je vraagt mij te kiezen tussen twee ‘politieke partijen’ omdat de SP dubbellidmaatschap niet toestaat. ROOD, een politieke jongerenorganisatie, wordt bestempeld als ‘partij’ omdat het een organisatie is “met een eigen bestuur, eigen leden, eigen besluitvorming en een eigen partijdemocratie.” ROOD heeft, net als alle andere verenigingen, inderdaad eigen democratische structuren. Dat maakt het nog geen partij. Er is bijvoorbeeld geen intentie om mee te doen aan verkiezingen of op andere wijze zelfstandig deel te nemen aan het politieke proces. Bovendien zijn die structuren niet anders dan toen het nog de aangewezen jongerenorganisatie van de SP was. ROOD is nog steeds een jongerenorganisatie, alleen op dit moment helaas zonder moederpartij.

De keuze die voorligt, tussen een politieke partij en haar voormalige politieke jongerenorganisatie, is daarom illegitiem. Ik weiger dan ook te ‘kiezen’ tussen deze twee en zal mijn lidmaatschap van beide organisaties voortzetten.

Met vriendelijke groet,

[naam]

Modelbrief Marxistisch Forum in de SP

[plaatsnaam], [datum dagtekening]

Beste [naam],

Op [datum] ontving ik van u een brief. Op [datum] heb ik van u ook een mail ontvangen. In deze brief/mail stelt u dat u geconstateerd heeft, of het vermoeden hebt dat ik actief bent bij Marxistisch Forum in de SP en/of ROOD. U geeft aan dat u binnen twee weken na dagtekening van deze brief of ik wel of niet voornemens bent om artikel 5 lid 1b van de statuten te respecteren door voor geen andere politieke partij actief te zijn dan de SP, en daarmee – indien van toepassing – het lidmaatschap en/of activiteiten voor Marxistisch Forum in de SP en/of ROOD te staken. Gezien [mijn leeftijd en/of kandidatuur voor de partijbestuursverkiezingen] ga ik er vanuit dat u Marxistisch Forum in de SP bedoeld.

Marxistisch Forum in de SP is expliciet een initiatief van SP-leden. Het is een discussieplatform waarvan je niet lid kan zijn, het is dan ook geen politieke partij. Ik respecteer artikel 5 lid 1b van de statuten en verbaas mij over de brief die u mij gestuurd heeft, gezien alle jaren dat ik mij voor de partij actief heb ingezet. Overigens ben ik wel van mening dat ook SP-leden bijeen mogen komen om met elkaar over de SP te discussiëren, onder welke naam dan ook. Ik juich het toe dat SP-leden hier open over zijn, wat mijn inziens te weinig gebeurt.

Ik hoop dat ik u voldoende heb geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

[Naam]

Model email

[plaats], [datum dagtekening]

Beste [naam],

Vandaag heb ik per brief antwoord op uw brief/email van 8 oktober verzonden.

Met vriendelijke groet,

[Naam]