Mail het PB

Klik hier om een standaardmail te versturen naar het dagelijks bestuur van de SP. De onderwerpregel en de inhoud van de e-mail zouden automatisch ingevuld worden door het emailprogramma dat wordt gebruikt. Mocht dat niet lukken, dan is hieronder het desbetreffende template te vinden en kan dat gestuurd worden naar: ahoekstra@sp.nl,secretariaat@sp.nl, jvisscher@sp.nl,l.marijnissen@sp.nl

Email template

Beste (Arnout/Jannie/ander lid van het partijbestuur),

Onlangs (bereikte mij/bereikte ons) het verontrustende nieuws dat vijf leden door het dagelijks bestuur uit onze partij geroyeerd zijn. Ogenschijnlijk omdat zij lid zouden zijn van het Communistisch Platform dan wel het Marxistisch Forum. Dit (vind ik/vinden wij) (erg/problematisch/verontrustend/ etc) omdat …. 

Motivatie, waarom schrijf je?

Wat vind je en waarom? 

Waarom ben je boos over het handelen van partijbestuur?

Het is goed om je/jullie persoonlijke motivatie te schrijven. Dit raakt ons allemaal, maar wel

op verschillende manieren. 

Mogelijke punten om hierin te benoemen:

  • Communistisch Platform classificeert zichzelf niet als partij
  • Marxistisch Forum is niet een ledenorganisatie
  • Een van de geroyeerden is kandidaat voor het ROOD bestuur, anderen zijn actief (geweest) voor hun afdelingen, zelfs als voorzitter/organisatiesecretaris.

(Ik zou/Wij zouden) daarom schriftelijk antwoord willen op de volgende vragen ….

Welke vragen wil je beantwoord?

Wat snap je niet aan het handelen van partijbestuur?

Hier ook weer goed om een persoonlijk voorbeeld te noemen

Mogelijke punten om hierin te benoemen:

  • Op welke basis is Communistisch Platform en/of Marxistisch Forum ‘benoemd’ tot een partij, welke definitie van ‘partij’ hanteert het bestuur? Welk contact tussen partijgenoten onderling  zou hier onder vallen, en welke niet? 
  • Wanneer is dit besluit gemaakt? En wanneer is er gestemd om deze specifieke vijf leden de royeren?
  • Waarom is het besluit om Communistisch Platform en/of Marxistisch Forum te bestempelen tot partij niet gecommuniceerd aan alle leden van de SP?

(Ik verzoek/Wij verzoeken) (u/het partijbestuur) om ….

Concreet, wat wil je dat het partijbestuur doet?

Welke acties en veranderingen moeten plaatsvinden?

Mogelijke punten om hierin te benoemen:

  • De royementen terug te draaien
  • Bewijs leveren van lidmaatschap van Communistisch Platform en/of Marxistisch Forum en het ‘partij zijn van’ Communistisch Platform en Marxistisch Forum
  • Het recht om een kritische groep in de partij te vormen zoals de Groep of Communistisch Platform moet vastgelegd worden in de statuten

Met vriendelijke groet,