Verslag bijeenkomst 9 oktober

In onderstaand stuk doet Jan Kijverspad verslag van de bijeenkomst van SP tegen de Heksenjacht op 9 oktober 2021.

In een volgepakt IIRE-zaaltje in Amsterdam-Oost besprak de linkerflank van de SP de nieuwe zuiveringen in haar partij. De middag bestond uit een viertal speeches, twee vragenrondes en een uitgebreide naborrel. Bijna iedereen vond het een enorm ‘Newspeak’-gehalte hebben dat de Partijraad had besloten dat ROOD dan wel MF politieke partijen zouden zijn. Want het was overduidelijk niks meer dan dan een stok om de hond mee te slaan, en kritische partijleden uit de partij te werken.

De aanwezigen geven de strijd voorlopig nog niet op en blijven zich verzetten tegen dit besluit van de partijraad. Er werd gespeculeerd wat de gevolgen van de heksenjacht zouden zijn voor de partijbestuursverkiezingen, en afdelingen met een grote groep ROOD/MF leden, zoals Utrecht.

Het bekende Utrechtse Statenlid Michel Eggermont besprak de opeenvolgende verkiezingsnederlagen van de SP. Hij weet deze aan ideeënarmoede. Het discussieplatform Marxistisch Forum was volgens hem in reactie daarop ontstaan. Een vorm van armoedebestrijding dus. Latere sprekers benadrukten dat het MF geen ledenstructuur kent, en dat het dus absurd is dat de betrokkenen te maken krijgen met een aantijging van dubbellidmaatschap. En men benoemde de grote gevolgen van de zuivering voor de Partijbestuursverkiezingen. De volledige linkse oppositie wordt immers geroyeerd. Het legt het democratisch tekort in de SP bloot.

De volgende spreker, Floris Boudens, ging een jaar terug in de tijd en beschreef de historische ontwikkelingen sinds een zestal CP-leden vorig jaar werden geroyeerd. Destijds kon de afdeling Utrecht grotendeels om de royementen van de twee getroffen afdelingsbestuursleden heenwerken. Maar dit keer is het niet zo eenvoudig. Boudens onderstreepte dat deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht onzeker is geworden door de zuiveringsgolf. Een meerderheid van het afdelingsbestuur, de lijsttrekker en verscheidene kaderleden hebben ‘de brief’ ontvangen. Als zij allemaal geroyeerd worden, wordt de afdeling onbestuurbaar, en voldoet deze niet meer aan de voorwaarden die de SP aan zichzelf stelt voor verkiezingsdeelname. Hoe het verder moet is in Utrecht aan een nood-ALV. De aanwezigen riepen op om die elders ook te organiseren.

Interim-voorzitter van ROOD, Ties van den Bogaard, memoreerde hoe de relatie tussen ROOD en de SP zo diep verstoord raakte. Na de afstoting van ROOD leek het even alsof er twee parallelle jongerenorganisaties naast elkaar konden bestaan. Maar de SP wilde al snel van elke associatie met ROOD af. Dat werd ook de inzet van de onderhandelingsstrategie. ROOD-jongeren werden geweerd van JONG bijeenkomsten. Ook Van Den Bogaard riep aanwezigen op om te blijven organiseren tegen dit besluit.

Gus Ootjers, van SP tegen de heksenjacht, kadert de discussie: het is geen kwestie van randstad versus provincie, of van jong tegen oud, maar een strijd om de ziel van de partij. Is de partij een bureaucratisch aangestuurde sociaaldemocratische, of een radicaal-democratische socialistische partij? Als we dit laatste willen, moeten we tegen dit besluit agiteren. Naast de petitie komt er ook een actiecomité en modelmoties die men in de afdelingen kan indienen.
Ootjers adviseert degenen die een brief hebben ontvangen om de gegeven termijn volledig te benutten, de keuze tussen MF/ROOD en de SP te weigeren en in beroep te gaan tegen royement. Daarnaast vraagt hij om het te laten weten aan SP tegen de Heksenjacht, als je een royements- of keuzebrief hebt ontvangen. Zij kunnen helpen.

Na de toespraken van de sprekers was het tijd voor een vraaggesprek met de zaal. Onder de aanwezigen waren naast ook afgevaardigden uit Gouda, Zaanstad en Westerkwartier. De discussiepunten richtten zich op de juridische kwesties: privacywetgeving en de juridische houdbaarheid van de royementen. De conclusie was dat klassenstrijd en politieke strijd als urgenter gezien worden door het gezelschap, de juridische route werd gezien als een laatste redmiddel.

Nadat het officiële programma was afgerond, vonden er vele levendige gesprekken plaats tussen de aanwezigen. En omdat muffe koffie mensen minder trok dan de drankkaart van nabijgelegen Studio K, werd de bijeenkomst voortgezet op het terras. Kwade tongen beweren dat er wel erg veel geproost is op de verworpenen der aarde. Hoe dan ook zijn de banden aangehaald. Laten we hopen dat het genoeg is om het tij te keren.

ROOD zet belangrijke stap tegen heksenjacht

Op 21 februari maakte de Algemene Ledenvergadering van ROOD met een ruime meerderheid de beslissing om de leden die geroyeerd zijn in de politieke heksenjacht tegen kritische SP-leden, terug te laten in de jongerenorganisatie. Daarnaast heeft ROOD een statutenwijziging vastgesteld waardoor er ook in de toekomst dispensatie kan worden verleend aan ROOD-leden die worden geroyeerd door de SP.

Hiermee wordt een belangrijk signaal afgegeven. ROOD laat zich niet intimideren door de financiële chantage, intimidatie en zwartmakerij van de SP-partijleiding. De jongerenorganisatie biedt een veilige haven voor verschillende kritische meningen en kritische leden die strijden voor het socialisme. Tegelijkertijd heeft ROOD zich met 90% van de stemmen uitgesproken om te blijven werken naar een vruchtbare samenwerking met de SP.

Voor SP tegen de Heksenjacht is dit een belangrijke stap. De SP moet een partij zijn waar meningsverschillen de ruimte krijgen. Door vrij groepen te mogen vormen ontstaat er ruimte voor een inhoudelijk debat over politiek en de koers van de partij. Deze open uitwisseling van ideeën dient gefaciliteerd te worden in plaats van te worden bestraft met bureaucratische uitsluiting. Een partij waarin open, kritische discussie geen plek heeft kan nooit een vehikel worden voor de grootse sociale verandering die wij teweeg willen brengen als socialisten. Wij roepen alle partijgenoten in de SP dan ook op om dit goede voorbeeld van ROOD te volgen en te strijden tegen de heksenjacht.

Reactie op de toelichting van Arnout Hoekstra omtrent de royementen

Op 13 november 2020 heeft Arnout Hoekstra namens het partijbestuur een uitgebreide toelichting over de royementen rondgestuurd aan alle afdelingsvoorzitters van de Socialistische Partij. Deze mail is hier te lezen. Dit is de tweede mail hierover van het partijbestuur. De eerste mail, en de reactie hierop van Matthijs van Otterdijk, kan je hier lezen. Wederom heeft Matthijs een reactie geschreven, die wij hier publiceren. Lees verder “Reactie op de toelichting van Arnout Hoekstra omtrent de royementen”

De feiten rondom de royementen – een reactie op Jannie Visscher

Een dag nadat de SP tegen de Heksenjacht campagne gelanceerd werd, heeft Jannie Visscher alle afdelingsvoorzitters een mail gestuurd met uitleg. Deze mail is hier te lezen. Matthijs van Otterdijk, een van de vijf geroyeerde SP-leden, heeft hier een reactie op geschreven, en deze opgestuurd naar de afdelingen. Wij herpubliceren zijn mail hier.
Lees verder “De feiten rondom de royementen – een reactie op Jannie Visscher”