Verslag bijeenkomst 9 oktober

In onderstaand stuk doet Jan Kijverspad verslag van de bijeenkomst van SP tegen de Heksenjacht op 9 oktober 2021.

In een volgepakt IIRE-zaaltje in Amsterdam-Oost besprak de linkerflank van de SP de nieuwe zuiveringen in haar partij. De middag bestond uit een viertal speeches, twee vragenrondes en een uitgebreide naborrel. Bijna iedereen vond het een enorm ‘Newspeak’-gehalte hebben dat de Partijraad had besloten dat ROOD dan wel MF politieke partijen zouden zijn. Want het was overduidelijk niks meer dan dan een stok om de hond mee te slaan, en kritische partijleden uit de partij te werken.

De aanwezigen geven de strijd voorlopig nog niet op en blijven zich verzetten tegen dit besluit van de partijraad. Er werd gespeculeerd wat de gevolgen van de heksenjacht zouden zijn voor de partijbestuursverkiezingen, en afdelingen met een grote groep ROOD/MF leden, zoals Utrecht.

Het bekende Utrechtse Statenlid Michel Eggermont besprak de opeenvolgende verkiezingsnederlagen van de SP. Hij weet deze aan ideeënarmoede. Het discussieplatform Marxistisch Forum was volgens hem in reactie daarop ontstaan. Een vorm van armoedebestrijding dus. Latere sprekers benadrukten dat het MF geen ledenstructuur kent, en dat het dus absurd is dat de betrokkenen te maken krijgen met een aantijging van dubbellidmaatschap. En men benoemde de grote gevolgen van de zuivering voor de Partijbestuursverkiezingen. De volledige linkse oppositie wordt immers geroyeerd. Het legt het democratisch tekort in de SP bloot.

De volgende spreker, Floris Boudens, ging een jaar terug in de tijd en beschreef de historische ontwikkelingen sinds een zestal CP-leden vorig jaar werden geroyeerd. Destijds kon de afdeling Utrecht grotendeels om de royementen van de twee getroffen afdelingsbestuursleden heenwerken. Maar dit keer is het niet zo eenvoudig. Boudens onderstreepte dat deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht onzeker is geworden door de zuiveringsgolf. Een meerderheid van het afdelingsbestuur, de lijsttrekker en verscheidene kaderleden hebben ‘de brief’ ontvangen. Als zij allemaal geroyeerd worden, wordt de afdeling onbestuurbaar, en voldoet deze niet meer aan de voorwaarden die de SP aan zichzelf stelt voor verkiezingsdeelname. Hoe het verder moet is in Utrecht aan een nood-ALV. De aanwezigen riepen op om die elders ook te organiseren.

Interim-voorzitter van ROOD, Ties van den Bogaard, memoreerde hoe de relatie tussen ROOD en de SP zo diep verstoord raakte. Na de afstoting van ROOD leek het even alsof er twee parallelle jongerenorganisaties naast elkaar konden bestaan. Maar de SP wilde al snel van elke associatie met ROOD af. Dat werd ook de inzet van de onderhandelingsstrategie. ROOD-jongeren werden geweerd van JONG bijeenkomsten. Ook Van Den Bogaard riep aanwezigen op om te blijven organiseren tegen dit besluit.

Gus Ootjers, van SP tegen de heksenjacht, kadert de discussie: het is geen kwestie van randstad versus provincie, of van jong tegen oud, maar een strijd om de ziel van de partij. Is de partij een bureaucratisch aangestuurde sociaaldemocratische, of een radicaal-democratische socialistische partij? Als we dit laatste willen, moeten we tegen dit besluit agiteren. Naast de petitie komt er ook een actiecomité en modelmoties die men in de afdelingen kan indienen.
Ootjers adviseert degenen die een brief hebben ontvangen om de gegeven termijn volledig te benutten, de keuze tussen MF/ROOD en de SP te weigeren en in beroep te gaan tegen royement. Daarnaast vraagt hij om het te laten weten aan SP tegen de Heksenjacht, als je een royements- of keuzebrief hebt ontvangen. Zij kunnen helpen.

Na de toespraken van de sprekers was het tijd voor een vraaggesprek met de zaal. Onder de aanwezigen waren naast ook afgevaardigden uit Gouda, Zaanstad en Westerkwartier. De discussiepunten richtten zich op de juridische kwesties: privacywetgeving en de juridische houdbaarheid van de royementen. De conclusie was dat klassenstrijd en politieke strijd als urgenter gezien worden door het gezelschap, de juridische route werd gezien als een laatste redmiddel.

Nadat het officiële programma was afgerond, vonden er vele levendige gesprekken plaats tussen de aanwezigen. En omdat muffe koffie mensen minder trok dan de drankkaart van nabijgelegen Studio K, werd de bijeenkomst voortgezet op het terras. Kwade tongen beweren dat er wel erg veel geproost is op de verworpenen der aarde. Hoe dan ook zijn de banden aangehaald. Laten we hopen dat het genoeg is om het tij te keren.

Gezamenlijk statement ROOD en SP Tegen de Heksenjacht over royementen

Op 26 oktober hebben 33 SP-leden te horen gekregen dat zij zijn geroyeerd uit de partij vanwege zogenaamd dubbellidmaatschap met ROOD en/of Marxistisch Forum in de SP (MF). Verwacht wordt dat er binnenkort meer leden volgen. Dit is de eerste golf royementen sinds de partijraad ROOD en MF als politieke partijen heeft bestempeld. Zowel ROOD als MF zijn geen politieke partijen: dit is een poging om georganiseerde kritische leden de partij uit te jagen. SP tegen de Heksenjacht zal zich blijven verzetten tegen deze politieke heksenjacht.

In de afgelopen weken hebben ongeveer 40 leden via een brief van algemeen secretaris Arnout Hoekstra te horen gekregen dat zij binnen twee weken een keuze moeten maken tussen de SP en ROOD/MF. Volgens de partij zou er namelijk sprake zijn van dubbellidmaatschap van een andere politieke partij. Het is onduidelijk op basis van welke informatie is vastgesteld dat mensen lid zijn van deze organisaties en of de procedure in strijd is met de privacywetgeving. Hoekstra stelt in het AD dat de keuze voor deze eerste 33 gebaseerd is op basis van ‘openbare websites’; toch zijn er verschillende leden die wél openbaar actief zijn voor ROOD of MF en geen brief hebben gekregen, als leden die niet openbaar online staan en nu alsnog geroyeerd zijn. Waar de daadwerkelijke selectie op is gebaseerd is volstrekt onduidelijk. ROOD en MF hebben opgeroepen om de keuze te weigeren omdat die illegitiem is: MF is een discussieplatform zonder leden, en ROOD is de voormalige jongerenorganisatie van de SP. Geen van beide organisaties is een kiesvereniging of heeft de intentie om dit te worden. ROOD en MF zijn dus expliciet geen politieke partijen, maar worden wel om politieke redenen als dusdanig bestempeld. 

Door deze eerste golf zijn in één klap alle tegenkandidaten namens MF voor het partijbestuur van de SP geroyeerd, naast een eerste lading aan actieve en kritische jongeren. Voorzitter Jannie Visscher en algemeen secretaris Arnout Hoekstra hebben zich hiermee verzekerd van hun herverkiezing. Dit maakt de verkiezingen voor het partijbestuur een farce. Onder de geroyeerde leden bevinden zich prominente SP’ers, zoals afdelingsbestuurders en volksvertegenwoordigers. Ook de actieve jongeren worden uit de partij gezuiverd. Veel afdelingen zullen hierdoor schade ondervinden en een aantal hebben zich al officieel tegen de royementen gekeerd. Het is nog onbekend wat er met deze afdelingen gaat gebeuren, en wat dit betekent voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. 

Het is waarschijnlijk dat er meer royementen zullen volgen. De motie op de partijraad die ROOD en MF als politieke partij bestempelde, waar algemeen secretaris Arnout Hoekstra ook voor heeft gestemd, draagt het partijbestuur op om actief op zoek te gaan naar ROOD-leden en deelnemers aan MF om hen ‘de keuze’ voor te leggen en vervolgens te royeren. Veel SP’ers vragen zich af wanneer zij een brief van de algemeen secretaris mogen verwachten.

SP tegen de Heksenjacht zal geroyeerde leden de komende tijd blijven ondersteunen. Iedereen die een royementsbrief of ‘keuzebrief’ ontvangen heeft wordt opgeroepen om via de website contact op te nemen. Ook staan er op de website voorbeeldmoties tegen de heksenjacht, die leden kunnen indienen op de ALV van hun eigen afdeling, en voorbeeldbrieven voor wanneer je voor een keuze gesteld wordt. Verder worden geroyeerde leden opgeroepen om tegen de beslissing in beroep te gaan.

Teken de petitie

Kom naar de SP tegen de Heksenjacht bijeenkomst op 9 oktober!

Sinds oktober 2020 is er een heksenjacht gaande binnen de SP. Het begon met het royement van zes leden van Communistisch Platform, maar op de partijraad van 25 september 2021 is zelfs besloten om ook de jongerenorganisatie ROOD en het ledeninitiatief Marxistisch Forum te bestempelen tot politieke partij. Dit maakt de weg vrij voor grootschalige royementen van honderden leden.

Nu is het moment om daarover het gesprek aan te gaan en te bespreken hoe wij deze heksenjacht gaan stoppen.

Daarom organiseert SP tegen de Heksenjacht samen met ROOD, SP afdeling Utrecht, SP afdeling Zeist, Marxistisch Forum en Communistisch Platform op 9 oktober een gezamenlijke bijeenkomst.

Help ons een einde te maken aan deze heksenjacht! Kom naar de bijeenkomst op 9 oktober, 14:00!

Datum: 9 oktober, 2021

Tijdstip: 14:00, inloop 13:30

Locatie: International Institute for Research and Education (IIRE)

Adres: Lombokstraat 40, 1094 AL, Amsterdam (Google Maps)

Programma:

Sprekers:

Michel Eggermont, Marxistisch Forum in de SP

Floris Boudens, lijsttrekker SP Utrecht

Ties van den Boogaard, ROOD

Gus Ootjers, SP tegen de Heksenjacht

Let op! Voor deze bijeenkomst is een negatief testbewijs of vaccinatiebewijs via de Coronachecker app nodig. Voor meer informatie kijk op: www.coronacheck.nl.

Vanwege beperkte ruimte wegens corona is aanmelden verplicht

Jongeren en oppositie niet langer welkom bij SP

Op de partijraad van de SP heeft een meerderheid het besluit genomen om leden van de jongerenorganisatie ROOD en het ledeninitiatief Marxistisch Forum uit te sluiten van partijlidmaatschap van de SP. Hiermee wordt een volgende stap gezet in de escalatie die vorig jaar begon met het royeren van 6 partijleden en het afstoten van ROOD.

Eerder dit jaar werden de banden met de jongerenorganisatie ROOD verbroken wegens vermeende communistische sympathieën en de mate van onafhankelijkheid. Nu er een reeks kandidaten zich heeft gekandideerd voor het partijbestuur op basis van een gezamenlijke lijst is het volgens de partij tijd om leden van de jongerenorganisatie ROOD en deelnemers van het SP-ledeninitiatief Marxistisch Forum uit hun lidmaatschap te ontzetten. Op de partijraad zelf bleken de stemmen verdeeld. Afdelingen die het voorstel steunden wilden voor eens en voor altijd afrekenen met de oppositie in de partij.

Veel afdelingen van de partij hebben een groot aantal actieve leden van ROOD en Marxistisch Forum, waaronder volksvertegenwoordigers. Voor de verkiezingen van het partijbestuur later dit jaar stonden tien deelnemers van Marxistisch Forum kandidaat. Deze lijken nu te worden uitgesloten van deelname. Ook met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar, waar veel van leden van ROOD en Marxistisch Forum kandidaat zouden staan, kan dit dus voor grote problemen voor de partij zorgen.

“ROOD en Marxistisch Forum zijn geen partijen, het zijn een jongerenorganisatie en een pressiegroep, geen kiesverenigingen of organisaties met de wens een kiesvereniging te zijn” zegt Gus Ootjers, woordvoerder van de campagne SP tegen de Heksenjacht. “Dit is een poging om de linkse, activistische leden de partij uit te werken. Zonder jongeren, zonder activisme en zonder ledendemocratie kan de SP geen alternatief vormen op de grote maatschappelijke problemen van vandaag.”

De campagne SP tegen de Heksenjacht roept leden van SP op om lid te blijven van de partij en zich tegen dit besluit te verzetten. Gus Ootjers: “Dit is een zuivering die elk lid in de partij tot verdachte maakt. Honderden leden kunnen hiervan het slachtoffer worden. Door deze heksenjacht en angstcultuur is een open partijdemocratie onmogelijk. Wij zullen ons dan ook altijd verzetten tegen deze heksenjacht en alle leden bijstaan in deze strijd.”

Communistisch Platform doet aangifte tegen de SP

Het Communistisch Platform heeft onlangs aangifte gedaan tegen de SP. De SP heeft in haar bewijsvoering voor de royementen van zes kritische SP leden computervredebreuk gepleegd. Gedurende zeker twee weken heeft iemand door middel van het illegaal raden van website pagina’s tientallen kritische SP-leden opgezocht op de website communisme.nu en marxistischforum.nl. De mensen wiens naam gevonden werden zijn vervolgens door de SP geroyeerd, terwijl de partij zelf het kraken van de websites ontkend; dit zou het werk zijn geweest van een ‘anonieme klokkenluider’.

Het doorzoeken van een website op de manier zoals is gedaan bij communisme.nu en marxistischforum.nl is strafbaar in Nederland, dit valt onder het zogenaamde computervredebreuk. Wanneer iemand “opzettelijk en wederrechtelijk binnendringt in een geautomatiseerd werk of in een deel daarvan”, is er sprake van een strafbaar feit. Zo is dus het raden van auteurs pagina’s door namen van kritische SP-leden in te vullen achter een bepaalde URL, een vorm van een website binnendringen en illegaal informatie vergaren. 

Bij het confronteren van de partij met deze illegale zoektocht, maar ook de schending van privacy van de opgezochte SP-leden, ontkent de partij betrokkenheid en wordt gemeld dat dit het werk is geweest van een ‘anonieme klokkenluider’. De gevonden gegevens zijn echter wel gebruikt in de bewijsvoering voor het royement van zes kritische leden. 

Tientallen SP’ers zijn bij deze illegale zoektocht gezocht, waaronder afdelingsvoorzitters en volksvertegenwoordigers. Dit doet vermoeden dat de SP er een zwarte lijst op nahoudt van kritische leden.

Wat de zaak nog kwalijker maakt is dat in juli hebben medewerkers van de SP al een mail ontvangen van de organisatiesecretaris met daarin de melding dat Communistisch Platform door het partijbestuur bestempeld was als politieke partij, en dat daarom lidmaatschap van deze organisatie in strijd was met lidmaatschap van de SP. Dit betekent dus dat de SP niet alleen privacyschending en computervredebreuk heeft gepleegd bij haar eigen leden, maar ook willens en wetens bij die van een zogenaamde andere partij, het Communistisch Platform blijft echter benadrukken een pressiegroep te zijn en geen politieke partij. 

Omdat de partij ontkennend en ontwijkend heeft gereageerd op de pogingen van het Communistisch Platform tot contact met betrekking tot deze computervredebreuk zag het platform zich genoodzaakt aangifte te doen. Aangifte alleen is echter niet genoeg, de discussie over dit soort bureaucratische praktijken in de SP moet worden opengebroken door de strijd te voeren voor een open en democratische partij.