Gezamenlijk statement ROOD en SP Tegen de Heksenjacht over royementen

Op 26 oktober hebben 33 SP-leden te horen gekregen dat zij zijn geroyeerd uit de partij vanwege zogenaamd dubbellidmaatschap met ROOD en/of Marxistisch Forum in de SP (MF). Verwacht wordt dat er binnenkort meer leden volgen. Dit is de eerste golf royementen sinds de partijraad ROOD en MF als politieke partijen heeft bestempeld. Zowel ROOD als MF zijn geen politieke partijen: dit is een poging om georganiseerde kritische leden de partij uit te jagen. SP tegen de Heksenjacht zal zich blijven verzetten tegen deze politieke heksenjacht.

In de afgelopen weken hebben ongeveer 40 leden via een brief van algemeen secretaris Arnout Hoekstra te horen gekregen dat zij binnen twee weken een keuze moeten maken tussen de SP en ROOD/MF. Volgens de partij zou er namelijk sprake zijn van dubbellidmaatschap van een andere politieke partij. Het is onduidelijk op basis van welke informatie is vastgesteld dat mensen lid zijn van deze organisaties en of de procedure in strijd is met de privacywetgeving. Hoekstra stelt in het AD dat de keuze voor deze eerste 33 gebaseerd is op basis van ‘openbare websites’; toch zijn er verschillende leden die wél openbaar actief zijn voor ROOD of MF en geen brief hebben gekregen, als leden die niet openbaar online staan en nu alsnog geroyeerd zijn. Waar de daadwerkelijke selectie op is gebaseerd is volstrekt onduidelijk. ROOD en MF hebben opgeroepen om de keuze te weigeren omdat die illegitiem is: MF is een discussieplatform zonder leden, en ROOD is de voormalige jongerenorganisatie van de SP. Geen van beide organisaties is een kiesvereniging of heeft de intentie om dit te worden. ROOD en MF zijn dus expliciet geen politieke partijen, maar worden wel om politieke redenen als dusdanig bestempeld. 

Door deze eerste golf zijn in één klap alle tegenkandidaten namens MF voor het partijbestuur van de SP geroyeerd, naast een eerste lading aan actieve en kritische jongeren. Voorzitter Jannie Visscher en algemeen secretaris Arnout Hoekstra hebben zich hiermee verzekerd van hun herverkiezing. Dit maakt de verkiezingen voor het partijbestuur een farce. Onder de geroyeerde leden bevinden zich prominente SP’ers, zoals afdelingsbestuurders en volksvertegenwoordigers. Ook de actieve jongeren worden uit de partij gezuiverd. Veel afdelingen zullen hierdoor schade ondervinden en een aantal hebben zich al officieel tegen de royementen gekeerd. Het is nog onbekend wat er met deze afdelingen gaat gebeuren, en wat dit betekent voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. 

Het is waarschijnlijk dat er meer royementen zullen volgen. De motie op de partijraad die ROOD en MF als politieke partij bestempelde, waar algemeen secretaris Arnout Hoekstra ook voor heeft gestemd, draagt het partijbestuur op om actief op zoek te gaan naar ROOD-leden en deelnemers aan MF om hen ‘de keuze’ voor te leggen en vervolgens te royeren. Veel SP’ers vragen zich af wanneer zij een brief van de algemeen secretaris mogen verwachten.

SP tegen de Heksenjacht zal geroyeerde leden de komende tijd blijven ondersteunen. Iedereen die een royementsbrief of ‘keuzebrief’ ontvangen heeft wordt opgeroepen om via de website contact op te nemen. Ook staan er op de website voorbeeldmoties tegen de heksenjacht, die leden kunnen indienen op de ALV van hun eigen afdeling, en voorbeeldbrieven voor wanneer je voor een keuze gesteld wordt. Verder worden geroyeerde leden opgeroepen om tegen de beslissing in beroep te gaan.

Teken de petitie