Jongeren en oppositie niet langer welkom bij SP

Op de partijraad van de SP heeft een meerderheid het besluit genomen om leden van de jongerenorganisatie ROOD en het ledeninitiatief Marxistisch Forum uit te sluiten van partijlidmaatschap van de SP. Hiermee wordt een volgende stap gezet in de escalatie die vorig jaar begon met het royeren van 6 partijleden en het afstoten van ROOD.

Eerder dit jaar werden de banden met de jongerenorganisatie ROOD verbroken wegens vermeende communistische sympathieën en de mate van onafhankelijkheid. Nu er een reeks kandidaten zich heeft gekandideerd voor het partijbestuur op basis van een gezamenlijke lijst is het volgens de partij tijd om leden van de jongerenorganisatie ROOD en deelnemers van het SP-ledeninitiatief Marxistisch Forum uit hun lidmaatschap te ontzetten. Op de partijraad zelf bleken de stemmen verdeeld. Afdelingen die het voorstel steunden wilden voor eens en voor altijd afrekenen met de oppositie in de partij.

Veel afdelingen van de partij hebben een groot aantal actieve leden van ROOD en Marxistisch Forum, waaronder volksvertegenwoordigers. Voor de verkiezingen van het partijbestuur later dit jaar stonden tien deelnemers van Marxistisch Forum kandidaat. Deze lijken nu te worden uitgesloten van deelname. Ook met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar, waar veel van leden van ROOD en Marxistisch Forum kandidaat zouden staan, kan dit dus voor grote problemen voor de partij zorgen.

“ROOD en Marxistisch Forum zijn geen partijen, het zijn een jongerenorganisatie en een pressiegroep, geen kiesverenigingen of organisaties met de wens een kiesvereniging te zijn” zegt Gus Ootjers, woordvoerder van de campagne SP tegen de Heksenjacht. “Dit is een poging om de linkse, activistische leden de partij uit te werken. Zonder jongeren, zonder activisme en zonder ledendemocratie kan de SP geen alternatief vormen op de grote maatschappelijke problemen van vandaag.”

De campagne SP tegen de Heksenjacht roept leden van SP op om lid te blijven van de partij en zich tegen dit besluit te verzetten. Gus Ootjers: “Dit is een zuivering die elk lid in de partij tot verdachte maakt. Honderden leden kunnen hiervan het slachtoffer worden. Door deze heksenjacht en angstcultuur is een open partijdemocratie onmogelijk. Wij zullen ons dan ook altijd verzetten tegen deze heksenjacht en alle leden bijstaan in deze strijd.”