Communistisch Platform doet aangifte tegen de SP

Het Communistisch Platform heeft onlangs aangifte gedaan tegen de SP. De SP heeft in haar bewijsvoering voor de royementen van zes kritische SP leden computervredebreuk gepleegd. Gedurende zeker twee weken heeft iemand door middel van het illegaal raden van website pagina’s tientallen kritische SP-leden opgezocht op de website communisme.nu en marxistischforum.nl. De mensen wiens naam gevonden werden zijn vervolgens door de SP geroyeerd, terwijl de partij zelf het kraken van de websites ontkend; dit zou het werk zijn geweest van een ‘anonieme klokkenluider’.

Het doorzoeken van een website op de manier zoals is gedaan bij communisme.nu en marxistischforum.nl is strafbaar in Nederland, dit valt onder het zogenaamde computervredebreuk. Wanneer iemand “opzettelijk en wederrechtelijk binnendringt in een geautomatiseerd werk of in een deel daarvan”, is er sprake van een strafbaar feit. Zo is dus het raden van auteurs pagina’s door namen van kritische SP-leden in te vullen achter een bepaalde URL, een vorm van een website binnendringen en illegaal informatie vergaren. 

Bij het confronteren van de partij met deze illegale zoektocht, maar ook de schending van privacy van de opgezochte SP-leden, ontkent de partij betrokkenheid en wordt gemeld dat dit het werk is geweest van een ‘anonieme klokkenluider’. De gevonden gegevens zijn echter wel gebruikt in de bewijsvoering voor het royement van zes kritische leden. 

Tientallen SP’ers zijn bij deze illegale zoektocht gezocht, waaronder afdelingsvoorzitters en volksvertegenwoordigers. Dit doet vermoeden dat de SP er een zwarte lijst op nahoudt van kritische leden.

Wat de zaak nog kwalijker maakt is dat in juli hebben medewerkers van de SP al een mail ontvangen van de organisatiesecretaris met daarin de melding dat Communistisch Platform door het partijbestuur bestempeld was als politieke partij, en dat daarom lidmaatschap van deze organisatie in strijd was met lidmaatschap van de SP. Dit betekent dus dat de SP niet alleen privacyschending en computervredebreuk heeft gepleegd bij haar eigen leden, maar ook willens en wetens bij die van een zogenaamde andere partij, het Communistisch Platform blijft echter benadrukken een pressiegroep te zijn en geen politieke partij. 

Omdat de partij ontkennend en ontwijkend heeft gereageerd op de pogingen van het Communistisch Platform tot contact met betrekking tot deze computervredebreuk zag het platform zich genoodzaakt aangifte te doen. Aangifte alleen is echter niet genoeg, de discussie over dit soort bureaucratische praktijken in de SP moet worden opengebroken door de strijd te voeren voor een open en democratische partij.