ROOD zet belangrijke stap tegen heksenjacht

Op 21 februari maakte de Algemene Ledenvergadering van ROOD met een ruime meerderheid de beslissing om de leden die geroyeerd zijn in de politieke heksenjacht tegen kritische SP-leden, terug te laten in de jongerenorganisatie. Daarnaast heeft ROOD een statutenwijziging vastgesteld waardoor er ook in de toekomst dispensatie kan worden verleend aan ROOD-leden die worden geroyeerd door de SP.

Hiermee wordt een belangrijk signaal afgegeven. ROOD laat zich niet intimideren door de financiële chantage, intimidatie en zwartmakerij van de SP-partijleiding. De jongerenorganisatie biedt een veilige haven voor verschillende kritische meningen en kritische leden die strijden voor het socialisme. Tegelijkertijd heeft ROOD zich met 90% van de stemmen uitgesproken om te blijven werken naar een vruchtbare samenwerking met de SP.

Voor SP tegen de Heksenjacht is dit een belangrijke stap. De SP moet een partij zijn waar meningsverschillen de ruimte krijgen. Door vrij groepen te mogen vormen ontstaat er ruimte voor een inhoudelijk debat over politiek en de koers van de partij. Deze open uitwisseling van ideeën dient gefaciliteerd te worden in plaats van te worden bestraft met bureaucratische uitsluiting. Een partij waarin open, kritische discussie geen plek heeft kan nooit een vehikel worden voor de grootse sociale verandering die wij teweeg willen brengen als socialisten. Wij roepen alle partijgenoten in de SP dan ook op om dit goede voorbeeld van ROOD te volgen en te strijden tegen de heksenjacht.