Stemming verkeerd? ROOD geliquideerd

De afgelopen periode was een periode van grote chaos voor onze gehele partij. De heksenjacht die vanuit het partijbestuur is ingezet heeft de SP in een diepe crisis gestort. ROOD is als geheel steeds meer slachtoffer geworden van de continue escalaties van het partijbestuur.

De houding van het partijbestuur sinds de ROOD ALV van afgelopen juni kan enkel schandalig genoemd worden. Bij het aannemen van diverse moties die het partijbestuur niet zinde reageerde zij enkel door te dreigen en chanteren. Financiën en de bankrekening zouden worden afgepakt, de website zou offline gehaald worden, niets ging te ver voor het partijbestuur van de SP. Zelf omschrijft het partijbestuur deze houding als “in gesprek gaan.”

Toenaderingen en vragen van het toenmalige ROOD-bestuur zijn systematisch genegeerd. Zo ook voor vragen over de consequenties van mogelijke besluiten van een ROOD ALV, om vervolgens wel als een klein kind dat zijn zin niet krijgt te gaan tieren tegen de jongerenorganisatie als de uitslag van een ALV het partijbestuur niet zinde. De omgekeerde wereld zou je denken, maar helaas is dit de dagelijkse praktijk in de houding van het SP-partijbestuur richting het ROOD-bestuur.

Richting de bestuursverkiezingen voor ROOD tijdens de ALV van zondag 22 november waren er twee verschillende groepen bestuurskandidaten, ieder met een eigen programma. Het partijbestuur had hierin een duidelijke voorkeur, want het royeerde twee van de drie kandidaten van het programma ‘Een Nieuwe Koers’, Robin de Rooij en Olaf Kemerink. Vanwege de opzegtermijn die de ROOD-statuten kennen waren deze kandidaten echter nog steeds ROOD-lid op het moment van de ALV. Op vragen van het toenmalige ROOD-bestuur op consequenties bij het kiezen van deze kandidaten kregen zij enkel een verwijzing naar de SP advocaat die zei dat de lezing van de statuten niet klopte, deze lezing van de statuten was echter volgens de vorige ROOD-voorzitter Arno van der Veen “een maas in de statuten”.

De uitslag van deze verkiezingen zijn ondertussen welbekend. Op de meest drukbezochte ROOD-ALV in jaren stemden de ROOD-leden om zich te verzetten tegen de Heksenjacht, zo heeft 74% gestemd om de oproep tegen de Heksenjacht te ondertekenen als ROOD en werd factierecht gesteund met 69% van de stemmen en kozen zij Robin en Olaf met meer dan 70% van de stemmen. De reactie vanuit het partijbestuur was even jammer als voorspelbaar: zij trokken alle steun en middelen voor ROOD in. Gezien hoe afhankelijk ROOD is ingericht door de moederpartij is dit een flinke klap voor de vereniging. Een schandalige beslissing, waarmee het partijbestuur laat zien liever de eigen jongerenvereniging te liquideren dan naar de leden te luisteren.

De-escalatie in dit conflict is niet alleen wenselijk, maar is zelfs noodzakelijk als wij een levensvatbare partij willen blijven. Op dit moment is het partijbestuur bereid een hele nieuwe generatie aan leden los te snijden in de hoop de eigen macht te kunnen behouden. SP tegen de Heksenjacht roept het partijbestuur daarom op om:

  • De keuze om ROOD los te snijden zo snel mogelijk terug te draaien;
  • De democratische keuzes van ROOD te respecteren;
  • De royementen zo snel mogelijk ongedaan te maken.