Olaf Kemerink geroyeerd, ROOD gesaboteerd

Op woensdag 11 november heeft Olaf Kemerink, bestuurslid van SP Nijmegen en kandidaat-voorzitter voor jongerenorganisatie ROOD zijn royementsbrief ontvangen. Eerder was Olaf al geschorst door zijn afdeling, waarover je hier meer kunt lezen.

Olaf’s schorsing stond geagendeerd voor de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van afdeling Nijmegen. Op deze ALV zou de afdeling een besluit nemen of de schorsing omgezet moest worden in een royement, of dat Olaf weer tot de afdeling toegelaten zou worden. Een deel van het afdelingsbestuur was niet bereid om hierop te wachten. Twee Nijmeegse bestuursleden die ook in het partijbestuur zitten hebben op de partijbestuursvergadering van 6 november het verzoek ingediend om Olaf te royeren, waarmee met een krappe meerderheid daar werd ingestemd.

Dit verzoek werd namens afdeling Nijmegen gedaan, maar is niet besproken op een afdelingsbestuursvergadering. Meerdere bestuursleden van Nijmegen, waaronder de voorzitter, geven aan dat zij van niets wisten en volledig verrast waren door dit besluit van het partijbestuur. Het is zeer zorgelijk dat bepaalde afdelingsbestuursleden zo worden gepasseerd. 

Olaf Kemerink’s schorsing werd gedaan op basis van een ongefundeerde associatie met het Communistisch Platform. Zo is Olaf actief bij Kameraadschappij de Stroom, een vrijetijdsvereniging die volgens sommige bestuursleden een frontje van Communistisch Platform zou zijn. Verder wordt hem aangerekend dat zijn kandideringsprogramma voor ROOD, Een Nieuwe Koers, overeenkomsten heeft met standpunten van het Communistisch Platform. Of dit ook uiteindelijk de basis is voor het royement blijft onduidelijk. Olaf heeft dezelfde brief ontvangen als de eerdere vijf geroyeerden, met daarin hetzelfde gebrek aan bewijs.

Olaf is kandidaat voor het ROOD-voorzitterschap. Zijn royement, en ook het eerdere royement van bestuurskandidaat Robin de Rooij, kan dan ook niet anders opgevat worden dan een inmenging in de democratie van ROOD. Kennelijk hoopt het partijbestuur via royementen van deze leden te garanderen dat de door hen gewenste kandidaat deze verkiezingen zal winnen. Zowel Olaf als Robin zullen echter hun kandidering voor het ROOD-bestuur handhaven. Het is nu aan de leden van ROOD om te beslissen of zij zich zullen laten intimideren door het partijbestuur.

Op 19 november zal afdeling Nijmegen een ALV organiseren. Deze zal gaan over het verkiezingsprogramma en het aankomende congres. 26 november wordt nog een bijeenkomst georganiseerd, waarvan het nog onduidelijk is of dit ook een ALV zal zijn, waar het royement zal worden besproken. Als je lid bent van SP Nijmegen, ga dan naar beide bijeenkomst spreek je uit tegen deze gang van zaken. Dat Olaf nu geroyeerd is wil niet zeggen dat daarmee de zaak afgedaan is. De bestuursleden die hier op eigen initiatief voor hebben gepleit, en daarmee het recht van de afdeling hebben ontnomen om hierover te kunnen beslissen, kunnen nog steeds ter verantwoording worden geroepen door een meerderheid van de ALV.

Op zondag 22 november zullen de verkiezingen voor het ROOD-bestuur plaatsvinden. Ben je lid van ROOD, wees daar dan bij, en zorg ervoor dat het partijbestuur de interne democratie van ROOD niet verder saboteert.