Stop de schorsing van Olaf Kemerink

Vandaag hebben we het bericht gekregen dat na de vijf leden van afgelopen week, er nog een slachtoffer in de heksenjacht tegen kritische leden is gevallen. Afdelingsbestuurslid en kandidaat ROOD-voorzitter Olaf Kemerink is afgelopen maandag geschorst door het afdelingsbestuur van SP Nijmegen.

De reden die het afdelingsbestuur hiervoor heeft aangedragen is het vermeend lidmaatschap van Communistisch Platform. Het verwijt is dat Olaf Kemerink standpunten van het Communistisch Platform verdedigt en een programma heeft geschreven om zijn kandidatuur als landelijk voorzitter van ROOD te onderbouwen. Ook werden er foto’s van Olafs deelname aan sportactiviteiten van linkse sport- en wandelvereniging Kameraadschappij de Stroom aangedragen als bewijs. 

Noch het onderbouwen van een kandidatuur, noch het verdedigen van minderheidsstandpunten, noch het deelnemen aan sportactiviteiten gaat in tegen de statuten van de SP. Dit is de volgende stap in een politieke heksenjacht om kritische leden de mond te snoeren. Bovendien is dit al de tweede kandidaat voor het landelijke ROOD bestuur die op deze manier mogelijk wordt uitgesloten van democratische verkiezingen. Het aan de ROOD leden voorleggen van deze meningen wordt op deze wijze gedwarsboomd.

Op 19 november staat de schorsing van Olaf Kemerink op de agenda van de algemene ledenvergadering van afdeling Nijmegen. Hier zal worden besloten of Olaf geroyeerd wordt of dat hij mag aanblijven als lid van de partij. Wij roepen elk lid van afdeling Nijmegen op om aan deze ledenvergadering deel te nemen en deze schorsing terug te draaien.

Ook vragen wij alle leden van de SP om protest aan te tekenen tegen deze schorsing. Stuur een mail naar nijmegen@sp.nl en laat weten dat je het hier niet mee eens bent.

Deze politieke heksenjacht tegen kritische leden die woedt in de partij moet zo snel mogelijk stoppen. Er moet ruimte zijn voor georganiseerde kritische meningen in de partij. Teken de oproep op: https://sptegendeheksenjacht.nl